Comisiei de securitate și sănătate în muncă, PSI și situații de urgență