Comisiei pentru avizarea încadrării personalului didactic de specialitate