Comisia de prevenire și eliminare a violenței, a faptelor de corupție și a discriminării și de promovare a interculturalității