INSTRUIRE  privind securitatea și sănătatea în muncă și respectarea prevederilor regulamentului intern al spitalului în care se efectuează stagiul de pregătire practică

INSTRUIRE privind securitatea și sănătatea în muncă și respectarea prevederilor regulamentului intern al spitalului în care se efectuează stagiul de pregătire practică

  • Postat in: 11-01-2019

INSTRUIRE

privind securitatea și sănătatea în muncă și respectarea prevederilor regulamentului intern al spitalului în care se efectuează stagiul de pregătire practică

 

 

1. La locurile de muncă în care se desfășoară activități din domeniul sănătății vor fi repartizate numai persoane care cunosc echipamentele tehnice, instalațiile și procedeele de lucru, au calificarea și autorizarea necesară și au fost instruite din punct de vedere al securității muncii.

2. Dotarea cu echipament individual de protecție, în funcție de riscurile specifice fiecărui tip de activitate sau operație, se vor face conform Normativului – cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție. Este interzisă purtarea bijuteriilor; unghiile vor fi tăiate scurt, părul strâns.

3. Se interzice purtarea hainelor proprii peste sau sub echipamentul individual de protecție.

4. În timpul efectuării tuturor manevrelor cu pericol de contaminare, elevii vor purta mască și mănuși de protecție de unică folosință.

5. Înainte de fumat, servirea mesei, precum și după fiecare manevră contaminantă, mâinile vor fi spălate cu apă caldă și săpun lichid. După spălare mâinile se vor șterge cu prosoape de hârtie de unică folosință, apoi se va aplica pe mâini o soluție dezinfectantă care se lasă să se usuce.

6. Elevii vor beneficia de imunizări conform reglementărilor M.S.

7. În încăperile de lucru sunt interzise depozitarea alimentelor și servirea mesei, precum și fumatul.

8. Colectarea rezidurilor solide menajere se va face separat de cele rezultate din activitatea medicală.

9.Colectarea rezidurilor din activitatea medicală se face în containere speciale pentru ”infecțioase” și “înțepătoare”.

10. Se interzice efectuarea oricărei intervenții cu mâinile umede la echipamentele tehnice electrice.

11. Personalul care desfășoară activitate în domeniul sănătății va fi instruit conform reglementărilor M.S. astfel:

- dezinfecția obiectelor de inventar, a încăperilor destinate activității medicale, precum și a pavimentelor și pereților;

- regulile de igienă individuală și colectivă;

- respectarea întocmai a procedeelor de lucru privind examinarea, investigarea și aplicarea tratamentelor.

- respectarea circuitelor funcționale.

- respectarea normelor privind transmiterea infectiilor nosocomiale

12. Orice persoană care desfășoară activitate în domeniul sănătății are obligația să se autodeclare, când prezintă semne de boală sau sunt contacți cu boli infecto-contagioase, conducătorului locului de muncă, care poate decide interzicerea accesului la locul de muncă.

13. Se interzice orice intervenție la aparatele de sterilizat (poupinel, autoclav), în timpul sterilizării.

14. Se interzice manipularea aparatelor de oxigen cu mâinile unse (cu creme, uleiuri).

15. La transportul, manipularea și depozitarea dezinfectanților, vor fi respectate instrucțiunile producătorului, pentru fiecare categorie de substanțe, precum și reglementările M.S.

16. Se interzice elevilor să rămână cu bolnavii în camera de radiologie în timpul examinării.

17. Se interzice elevilor să ia contact cu produsele biologice sau patologice ale bolnavilor, sau cu obiecte ale acestora.

18. Se interzice utilizarea pantofilor cu toc în timpul stagiului clinic; (încălțămintea trebuie să aibă talpa aderentă).

19. Este interzis fumatul și consumarea băuturilor alcoolice în timpul stagiului clinic, la unitățile amenajate în incinta spitalului. Este interzis fumatul în interiorul spitalului ca și în curtea acestuia.

20. Este interzisă părăsirea unității sanitare în echipament de protecție.

21. Este interzisă efectuarea de tehnici și manevre pe pacient fără supravegherea unui cadrul medical al spitalului.

22. Este interzisă efectuarea de tehnici invazive între colegi (recoltări).

23. Sunt interzise jocuri și glume în incinta spitalului și în fața pacienților.

24. Este strict interzisă divulgarea datelor personale ale pacienților (date de identificare, informații legate de starea de sănătate, alte informații)

25. Este strict interzisă furnizarea către pacienți a unor informații pseudomedicale, obținute din surse îndoielnice (internet, media, obiceiuri bătrânești etc.). Orice informație oferită pacientului trebuie să aibă acordul unui cadru medical al spitalului sau al unui cadru didactic al școlii.

26. Acordarea de servicii extramedicale pacineților se va face numai cu acordul echipei medicale.

27. Este obligatorie respectarea regulilor proprii spitalului în ce privesc circuitele funcționale ale spitalului, accesul în anumite zone, respectarea intimității și cerințelor pacienților

28. Este interzisă efectuarea de fotografii, inclusiv fotografierea unor anunțuri, care pot duce la identificarea spitalului, personalului angajat, pacienților și postarea acestora pe rețelele de socializare (facebook, instagram, twiter etc.).

29. Este interzisă divulgarea pe orice cale ca și postarea pe rețelele de socializare a informațiilor privind datele personale și programul de lucru al medicilor și asistenților medicali din spital.