Anunț pentru elevii anului I, an școlar 2024-2025 (cei înscriși acum)

Anunț pentru elevii anului I, an școlar 2024-2025 (cei înscriși acum)

  • Postat in: 09-07-2024

Anunț

Locuri de muncă în Germania oferte pentru elevi în primul an de studiu pentru un loc de muncă în spital

 Obiectivul proiectului este de a găsi elevi care doresc să lucreze, după absolvire, în Germania ca asistenţi medicali certificaţi.

 

În din primul an de studio, apm plăteşte participanţilor la proiect un curs de limbi străine da doresc să lucreze în Germania la apm, după absolvirea studiilor.

 

În din perioada studiilor, cursanţii interesaţi au posibilitatea de a face parţial practi în spitalul nostru partener din Germania. În acest scop sunt prevăzute câte două luni în al doilea şi al treilea an. Cursanţii participă la proiectul din Germania conform planului de pregătire din România.

 

De asemenea,  participanţii la acest proiect au dreptul  să lucreze pe timpul vacanţei, de două ori câte patru săptămâni, în spitalul nostru partener; se poate discuta şi o perioadă mai lungă.

 

 Detalii despre cursul de limbi străine pe perioada studiilor

·        Condii: interes şi participare constantă. La peste 6 ore de absenţe pe nivel, cursantul este exclus din program

·       Startul cursului de limbi străine începând cu ianuarie 2024

·       De trei ori pe săptămână 1,5 ore de curs

·       Cursul are loc în şcoală sau în apropierea şcolii

·       Până la nivelul B2 se parcurg patru module. Fiecare modul are 87 de ore şi durează cca. 5 luni.

·       Cursantul trebuie să îşi asigure prezenţa la cursuri şi în perioada de practi

 

Practică de peste două luni în spital din al 2-lea sau al 3-lea an de studiu

·       O condiţie o reprezin cunoştinţele de limba germană de minimum nivel B1 (cu certificat)

·       Durata maximă de 1 luni

·       Bani pentru cheltuieli personale - 300 euro pe lună

·       Bani pentru masă, neimpozabili - 200 euro pe lună

·       Preluare costuri de deplasare dus-întors până în 100 euro pentru fiecare deplasare

·       Cazare gratuită pe durata practicii

·       În acest sens veţi primi de la spitalul partener un contract pentru practică

 

Job de vacanță pe perioada cursului

·       O condiţie o reprezintă cunoașterea limbii germane nivel B1 (cu certificat)

·       Remunerare în valoare de 13,90 euro pe oră la o bază de 165 de ore lucrate pe lună (2.300,45 €)

·       Durata minimă de 4 săptămâni în timpul anului.

·       Apm nu preia costurile de deplasare

·       Apm nu preia costurile pentru cazare și masă

·       Prețul pentru o camedubeste în prezent de 10 euro pe zi

·       În acest sens veţi primi de la apm un contract individual de muncă


 După  absolvirea  cu  succes  a  cursului  de  asistent  medical  generalist“,  puteţi  lucra  ca  asistent  medical calificat în spitalul nostru partener. În primele douăsprezece luni, angajarea se face prin apm. Absolvirea cursului trebuie să fie însă atestată în Germania. Costurile pentru examenul de limbă şi procedura de atestare la Consiliul regional Darmstadt sunt suportate de către apm.

 

 Locuri de muncă ca asistent medical în timpul și după atestarea absolvirii cursului

·        Absolvirea cursului de „asistent medical generalist“

·        Remunerare în spital în valoare de 15,42 euro (2.552,72 €) pe oră pe perioada atestării absolvirii cursului, 18,60 euro (3.077,40 €) pe oră după atestarea absolvirii cu succes a cursului (165,50 ore pe lună). Rezultă un salariu brut pe an de min. 40.000 € de la atestare (la care se adaugă sporuri şi beneficii).

·        Sporuri (parţial neimpozabil): 15% tu de noapte, 7,5% tu sâmbata de la 13:00 la 23:00, 25% tură duminica, 35% tură în zilele de sărbătoare ·        165,50 ore pe lună

 Costuri şi răspundere cursanţi

·        apm suportă toate costurile pe durata studiilor. Costurile/cursant se ridică 9.850 €.

·        Angajamentul privind costurile se referă la: cursuri de limbi străine, manuale, costuri practică așa cum este descris, atestare examen de limbă, preluarea costurilor pentru procedura de atestare a studiilor în România.

·        apm preia coordonarea pe toaperioada şi sla dispoziţie ca şi persoană de contact/coordonator.

·        Cursantul se obligă ca după absolvirea studiilor să lucreze 12 luni la apm. Costurile se amortizează astfel cu 1/12 pe lună lucrată. După cele 12 luni are loc preluarea de către spitalul partener. În cazul ieşirii  din  relaţia  contractuală  înainte  de  termen,  apm  are  dreptul  de  a  i  se  rambursa  procentual costurile.

·        În cazul în care cursantul părăseşte proiectul pe perioada şcolarizării sau în cazul în care nu începe colaborarea cu apm după perioada şcolarizării, atunci toate costurile procentuale generate până în acel moment vor fi rambursate către apm. Exceptate sunt costurile pentru cursul de limbi străine până la prima practică. O data cu efectuarea primei practici în Germania, cursantul este obligat ramburseze costurile, iar, din acel moment, inclusiv pentru cursul de limbi străine.

 

Toate ofertele de mai sus se referă la un loc de muncă în spitale. La cerere se poate organiza angajarea într-un centru de îngrijire.

 

 Persoană de contact la apm

 Domnul Csaba Kiss; csaba.kiss@apm-personal.com; +40/741388605

Domnul Thomas Stenger; thomas.stenger@apm-personal.com; +49 177/8570091


apm medical services GmbH | Eschersheimer Landstrasse 26 | DE 60322 Frankfurt am Main www.apm-medical.de

  

Arbeiten in Deutschland Angebote für Schülerinnen und Schüler im 1. Lehrjahr für eine Beschäftigung in Krankenhäusern

 

Zielsetzung des Projektes ist es, Schülerinnen und Schüler zu finden, die nach Ihrer Ausbildung als

examinierte/r Gesundheits- und Krankenpfleger/innen in Deutschland arbeiten wollen.

 

apm zahlt den Projektteilnehmern einen Sprachkurs ab dem 1. Schuljahr, wenn diese nach Beendigung der Ausbildung in Deutschland bei apm arbeiten wollen.

 

Bereits während der laufenden Ausbildung gibt es die Möglichkeit für interessierte Schülerinnen und Schüler, einen Teil der praktischen Ausbildung in unserem deutschen Partnerkrankenhaus zu machen. Hierfür sind im zweiten Lehrjahr und dritten Lehrjahr jeweils zwei Monate vorgesehen. Die Teilnehmer des Projektes werden gemäß des rumänischen Ausbildungsplanes in Deutschland eingesetzt.

 

Ebenso haben die Schülerinnen und Schüler, die Teil dieses Programmes sind, einen Anspruch darauf, zwei Mal für vier Wochen einen bezahlten Ferienjob in unserem Partnerkrankenhaus abzuleisten, nach Absprache ist auch ein längerer Einsatz möglich.

 

 

Umfang des Sprachkurses während der Ausbildung

·        Voraussetzung: Interesse und regelmäßige Teilnahme. Bei Fehlzeiten von mehr als 6 Stunden pro Level erfolgt ein Ausschluss aus dem Programm

·       Beginn der Sprachausbildung ab Januar 2024

·       Pro Woche drei Mal 1,5 Stunden Unterricht

·       Der Unterricht findet in der Schule oder nahe der Schule statt

·       Es handelt sich bis B2 um vier Module. Jedes Modul hat 87 Stunden und dauert ca. 5 Monate.

·        Der/die Schüler/in muss gewährleisten, dass eine Teilnahme auch während der praktischen Einsatzzeiten möglich ist

 

 

Praktikum im 2. und 3. Ausbildungsjahr über zwei Monate im Krankenhaus

·       Voraussetzung ist ein deutsches Sprachniveau von mindestens B1 (nachgewiesen)

·       Maximale Dauer von 1 Monat

·       Taschengeld von 300 Euro pro Monat

·       Steuerfreies Verpflegungsgeld von 200 Euro pro Monat

·       Kostenübernahme der Anreise und der Abreise, bis zu einem Betrag von 100 Euro pro Reise

·       Mietfreies Wohnen während dem Praktikum

·       Hierzu erhalten Sie vom Partnerkrankenhaus einen Praktikumsvertrag

 

Ferienjob während der Ausbildung

·       Voraussetzung ist Deutsch auf dem Niveau B1 (nachgewiesen)

·        Vergütung von 13,90 Euro pro Stunde, auf Basis 165,5 Arbeitsstunden pro Monat (2.300,45 € zzgl. ZL)

·       Mindestdauer von 4 Wochen am Stück in den Sommerferien

·       Keine Kostenübernahme seitens apm für die Anreise und Abreise

·       Keine Kostenübernahme seitens apm für Unterkunft und Verpflegung

·       Der Preis für ein Doppelzimmer liegt bei aktuell 10 Euro pro Tag

·       Hierzu erhalten Sie von apm einen Arbeitsvertrag


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung als asistent medical generalist“ arbeiten Sie als examinierte/r Gesundheits- und Krankenpfleger/in in unserem Partnerkrankenhaus. Die Beschäftigung erfolgt die ersten zwölf Monate über apm. Der Abschluss muss in Deutschland anerkannt werden. Die Kosten für die Sprachprüfung und für das Anerkennungsverfahren beim Regierungspräsidium Darmstadt trägt apm.

 

 

Arbeiten als Gesundheits- und Krankenpfleger/in während und nach der Anerkennung

·        Abschluss als „asistent medical generalist“

·        Vergütung im Krankenhaus von 15,42 Euro pro Stunde (2.552,72 €) während dem laufenden Anerkennungsverfahren, 18,60 Euro pro Stunde (3.077,40 €) nach erfolgreicher Anerkennung (165,50 Std. pro Monat). Es ergibt sich ein Bruttojahreseinstiegsgehalt von mind. 40.000 € ab der Anerkennung (zzgl., Zuschläge und Zulagen).

·        Zuschläge (teilweise steuerfrei): 15% Nachtarbeit, 7,5% Samstagsarbeit ab 13:00 – 23:00 Uhr, 25% Sonntagsarbeit, 35% Feiertagsarbeit

·        165,50 Stunden pro Monat

 

Kosten und Haftung der/des Schüler/-innen

·        apm trägt während der Ausbildung alle Kosten. Die Kosten belaufen sich pro Schüler auf 9.850 €.

·        Die Kostenzusage bezieht sich auf: Sprachkurse, Lehrbücher, Kosten Praktika wie beschrieben, Anerkennung Sprachprüfung, Kostenübernahme des Anerkennungsverfahren der rumänischen Ausbildung.

·        apm übernimmt während der gesamten Laufzeit die Betreuung und steht als Ansprechpartner/Koordinator zur Verfügung.

·        Der/die Schüler/in verpflichtet sich nach Abschluss der Ausbildung bei apm 12 Monate zu arbeiten. Die Kosten tilgen sich damit jeweils um 1/12 pro Arbeitsmonat. Nach den 12 Monaten erfolgt eine Übernahme von dem Partnerkrankenhaus. Bei einem vorherigen Austritt aus dem Arbeitsverhältnis hat apm einen anteiligen Anspruch auf Erstattung der Kosten durch die/den Schüler/in.

·        Bricht der Schüler das Projekt während der Schulzeit ab oder beginnt nicht bei apm nach der Schulzeit zu arbeiten, somit müssen alle anteilige Kosten an apm zurück erstattet werden, die bis dahin entstanden sind. Ausgenommen hiervon sind die Kosten für den Sprachkurs bis zum ersten Praktikum. Mit Inanspruchnahme des ersten Praktikums in Deutschland macht sich die/der Schüler/in Erstattungspflichtig, ab dann auch für den Sprachkurs.

 

Alle o.g. Angebote beziehen sich auf eine Beschäftigung in Krankenhäusern. Auf Wunsch kann eine Beschäftigung in einem Pflegeheim organisiert werden.

 

 

Ansprechpartner bei apm

 

Herr Csaba Kiss; csaba.kiss@apm-personal.com; +40/741388605

Herr Thomas Stenger; thomas.stenger@apm-personal.com; +49 177/8570091


apm medical services GmbH | Eschersheimer Landstrasse 26 | DE 60322 Frankfurt am Main www.apm-medical.de