Etapele de elaborare a lucrării de certificare pentru promoția 2023-2024

Etapele de elaborare a lucrării de certificare pentru promoția 2023-2024

  • Postat in: 21-11-2023

Școala postliceală sanitară ”Sf. Vasile cel Mare”

 

ETAPELE DE ELABORARE A LUCRĂRII DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE

2023-2024

 

Etapa 1: Alegerea temei lucrării din lista de lucrări

Accesați linkul https://biblioteca.terrait.ro/Student.License

În perioada 19 noiembrie – 23 noiembrie 2023, alegeți tema care vă interesează prin apăsarea butonului ”Rezervă lucrarea”. După alegere butonul devine inactiv și apare anunțul ”Lucrare indisponibilă”, ceea ce înseamnă că lucrarea vă aparține.

Etapa 2: Cererea de aprobare a temei lucrării alese

În perioada 20 noiembrie – 9 decembrie 2023, trebuie să vă prezentați la secretariat cu cererea prin care solicitați aprobarea temei alese.

Modelul de cerere va fi postat pe grup.

Etapa 3: Elaborarea cuprinsului lucrării și specificarea surselor bibliografice

În perioada 22 noiembrie – 02 decembrie 2023, vă întocmiți singuri planul lucrării (cuprinsul) și vă stabiliți bibliografia.

Aveți libertate totală asupra planului lucrării, prin care să vă puneți în evidență creativitatea și originalitatea.

Lucrarea trebuie să conțină informații teoretice și aplicarea în practică a acestor informații.

Modul de prezentare și organizare a informațiilor, ca și conținutul acestor informații rămâne la alegerea fiecărui elev.

În bibliografie vor fi specificate 1-2-3 cărți sau suporturi de curs pentru fiecare capitol. Este obligatoriu să studiați documentele din biblioteca școlii.

Este obligatoriu să specificați în bibliografie site-urile și linkurile pe care le-ați studiat.

Etapa 4: Prima întâlnire cu profesorul coordonator pentru verificarea cuprinsului și a bibliografiei și pentru eventuale modificări și sugestii.

În perioada 03 – 15 decembrie 2023 prezentați cuprinsul și bibliografia profesorului coordonator care va face modificări acolo unde este cazul.

Întâlnirea poate fi față în față la școală sau online pe zoom.

Etapa 5: Avizarea finală a cuprinsului și bibliografiei de către președintele Consiliului de administrație (dr. M. Vasile)

În perioada 03 – 15 decembrie 2023 vă prezentați cu forma ințială (cea propusă de dumneavoastră) și cu forma finală a cuprinsului și bibliografiei (cea corectată de profesorul coordonator) pentru avizare.

Atenție! La dna dr. Vasile vă prezentați cu ambele variante de cuprins: cea pe care ați conceput-o singuri și cea corectată.

Întâlnirea poate fi față în față la școală sau online pe zoom.

Etapa 6: Elaborarea propriu-zisă a lucrării

Din 16 decembrie 2023 vă puteți apuca de lucru.

În data de 03 iunie 2024 lucrarea trebuie finalizată.

În această perioadă aveți obligația să prezentați profesorului coordonator ceea ce ați lucrat, pe capitole, la datele pe care le stabiliți de comun acord cu profesorul coordonator.

Puteți solicita oricând ajutorul profesorului coordonator.

În perioada 04 – 30 iunie 2024 are loc avizarea finală a lucrării, din punct de vedere al tehnoredactării de către dna dr. Vasile.

Etapa 7. Finalizarea lucrării: tipărire, copertare, copiere pe stick și realizarea prezentării în power-point.

Perioada: 1 -16 iulie 2024.

Etapa 8: Depunerea lucrării la secretariatul școlii

Lucrarea în format letric, copertată și în format electronic (pe stick) va fi depusă la secretariatul școlii în perioada 22 – 28 iulie 2023.

 

Note:

*Evaluarea lucrări constă în completarea unei fișe de evaluare de către profesorul coordonator, care conține și nota acordată

**Nota acordată lucrării reprezintă nota de la care se va porni în notarea ultimei probe a examenului de certificare. Adică, dacă nota lucrării este 8 (de exemplu), la examen orice greșeală scade această notă.

***Nerespectarea termenelor de prezentare la profesorul coordonator atrage după sine evaluarea necorespunzătoare a lucrării.

****Nerespectarea termenului de depunere la secretariat atrage după sine imposibilitatea de înscriere la examen.

Atenție!

Nu sunteți admiși în examen dacă nu aveți proiectul avizat la final.

 

Succes!

 

Comisia pentru organizarea examenului de certificare

Dr. Mihaela Vasile – coordonator

Dr. Dr. Andreea Alexandrescu – membru

Dr. Iulian Munteanu - membru

M.I. Niculina Podărăscu – membru

M.I. Adina Luca - membru

M.I. Nușu Geanina - membru