Anunț pentru elevii anului III - cerințele privind elaborarea și redactarea proiectului de certificare, 7 noiembrie 2021

Anunț pentru elevii anului III - cerințele privind elaborarea și redactarea proiectului de certificare, 7 noiembrie 2021

  • Postat in: 07-11-2021

 

”Viitorul tău este aici”

 

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „SF. VASILE CEL MARE”

București, România

Str. Gh. Pop de Băsești, nr. 26A, sector 2

Tel.: +40-21-253.13.94

Fax: +40-21-253.13.94

E-mail: secretariatbucuresti@scoalasanitara.ro

contact@scoalasanitara.ro

http/www.scoalasanitara.ro

Nr. înreg.: 908/05.11.2021

CERINȚE PRIVIND ELABORAREA ȘI REDACTAREA PROIECTULUI DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE

 

ASPECTUL LUCRĂRII

Lucrarea va cuprinde:

Argument

Introducere

Cuprins:

A.     Partea teoretică

Partea teoretică va cuprinde:

-        Un capitol de anatomie și fiziologie a aparatului/organului afectat în boala aleasă

-        Un capitol de semiologie a aparatului afectat de boală

-        Un capitol de farmacologie a aparatului afectat

-        Un capitol de patologie, în care descrieți în detaliu boala, respectând următoarele capitole:

§  Definiție

§  Etiologie

§  Patogenie

§  Anatomie patologică

§  Clasificare

§  Tablou clinic

§  Tablou paraclinic

§  Forme clinice

§  Diagnostic

§  Complicații

§  Evoluție și prognostic

§  Tratament

B.     Partea de nursing

Partea de nursing va cuprinde:

-        Un capitol teoretic privind procesul de nursing în boala aleasă, care va cuprinde:

§  Planul de îngrijire a pacientului

§  Tehnici specifice de îngrijire

-        Un capitol de studii de cazuri, care va cuprinde prezentarea a 3 cazuri de pacienți îngrijiți pe perioada stagiilor de pregătire practică

Concluzii

Bibliografie

Anexe (neobligatoriu)

Redactarea va respecta cerinţele de realizare a lucrărilor ştiinţifice. Minimul acceptat pentru lucrare este 40 pagini.

(1)   Lucrările vor fi editate la computer astfel:

a.     caracterul literelor va fi Arial, mărimea de 12 pct, la un rând şi jumătate, cu text aliniat stânga - dreapta (justify)

b.     paragraful este evidențiat prin spațiere de 12 înainte și 12 după

c.      alineatul va utiliza stilul ”bloc” (toate rândurile încep din margine, fără utilizarea tastei ”Tab”

d.     antetul de pe coperta exterioară se scrie cu corp 14 bold drept, majuscule centrat; PROIECT DE CERTIFICARE (……), corp 24 bold drept, majuscule, centrat; titlul proiectului, corp 18 bold drept, majuscule, centrat; înscrisurile „coordonator” şi „absolvent”, precum şi numele profesorului şi al absolventului se scriu cu corp 14 bold drept (conform anexelor 1 şi 2)

e.     formatul paginii: A4

f.       numerotarea paginilor se face cu cifre arabe, în ordine crescătoare, la subsolul paginii, la margine de pagină, vertical dreapta

g.     marginile paginii: stânga 2,5 cm, iar dreapta, sus şi jos 2 cm

h.     titlurile: titlurile de capitol se scriu cu 16 pct. bold drept, majuscule şi centrat. Capitolul începe întotdeauna pe pagină nouă; titlurile de subcapitol cu 14 pct. bold drept, aliniat stânga, la nivelul alineatului. Subcapitolele nu încep pe pagină nouă, detaşându-se doar prin spaţiu de subcapitolul anterior (spațiul se setează, nu se obține prin „Enter”).

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR

Etapa 1: Trimiterea către secretariat a unei cereri, semnate, de solicitare a temei alese

(1)   În cerere specificați numele și prenumele elevului, școala, clasa, numele complet al lucrării, numărul din listă și coordonatorul

(2)   Cererea o puteți transmite secretariatului personal, în format letric sau pe mail în format pdf.

Etapa 1: Conceperea planului (cuprinsului) lucrării

(1)   Faceți planul (cuprinsul) lucrării

(2)   Prezentați și discutați planul făcut cu coordonatorul lucrării

(3)   Prezentați planul dnei dr. M. Vasile pentru avizul final

Etapa 2: Stabilirea bibliografiei

(1)   Propuneți bibliografia la care v-ați gândit

(2)   Coordonatorul lucrării va analiza propunerea, va face corecturile necesare și va face propuneri

(3)   Stabilirea de comun acord a formei finale a bibliografiei

Etapa 3: Elaborarea lucrării

(1)   Stabiliți cu coordonatorul lucrării datele la care vă prezentați pentru verificare a ceea ce ați lucrat (prezentare după fiecare capitol sau la 2 capitole lucrate)

(2)   După finalizarea verificării fiecărui capitol, prezentați coordonatorului forma finală a lucrării

(3)   După obținerea acordului final din partea coordonatorului de proiect, vă prezentați la dna dr. Mihaela Vasile pentru verificarea formei finale și pentru verificarea respectării cerințelor de tehnoredactare

Etapa 3: Depunerea lucrării la secretariatul școlii în perioada ce va fi anunțată după publicarea Metodologiei de examen de către ministerul educației.