Măsurile de protecție obligatorii în incinta școlii, 15.02.2021

Măsurile de protecție obligatorii în incinta școlii, 15.02.2021

  • Postat in: 15-02-2021

Afișat în data de 10.02.2021

Măsuri de protecție OBLIGATORII față de infecția cu SARS-COV-2, conform Ordinului comun ME și MS nr.3235/93/04.02.2021

  1. Elevii și personalul angajat al școlii au obligația de a se spăla/de a-și dezinfecta mâinile:

-          imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă

-          înainte de pauzele de masă

-          înainte și după utilizarea toaletei

-          după tuse sau strănut

-          ori de câte ori este necesar

  1. Masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul școlii și va fi purtată, corect în sălile de clasă, în cancelarie, în orice birou și în timpul deplasării în interiorul sau în afara școlii.

Masca de protecție este obligatorie pentru toți elevii și va fi purtată, corect în sălile de clasă, în timpul deplasării în incinta școlii, în timpul pauzelor, atât în interior (clădire) cât și în exterior (curtea școlii).

Masca de protecție va fi schimbată la 2 ore sau ori de câte ori este nevoie.

  1. Schimbul măștii de protecție este interzis.
  2. Elevii nu vor consuma alimente pe perioada cât se stă în școală.
  3. Elevii nu vor consuma în comun băuturi.
  4. Elevii nu vor schimba între ei obiecte de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, coli de scris, caiete etc.).
  5. Nerespectarea prezentelor măsuri atrage după sine sancționarea:

-          pentru elevi: atenționare, avertizare sau informarea organelor competente (în funcție de gravitate)

-          pentru personalul angajat: atenționare, avertizare, invitația de a părăsi incinta școlii (cu înregistrarea absenței în condica de prezență) sau informarea organelor competente (în funcție de gravitate)

 

Conducerea școlii,