Declaratia a treia, 5 august 2020

Declaratia a treia, 5 august 2020

  • Postat in: 05-08-2020

Declarație,

 

Subsemnatul (a)………………………………………………………………….., CNP……………………………….elev(ă) a Scolii Posliceale Sanitare „Sf. Vasile cel Mare”, în clasa  IIIG …, calificarea  profesională  asistent  medical generalist, declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință urmatoarele:

-       Să respect normele de protecția muncii și pe cele igienico-sanitare, implicate în utilizarea corectă a echipamentelor, pe durata desfășurării probelor de examen,

-       Voi respecta cerințele particulare ale locului în care se vor desfășura probele de examen, afișate de persoanele autorizate.

 

Data                                                                                 Semnătura