Anunț pentru anul III AMG privind examenul de certificare, 21 iulie 2020

Anunț pentru anul III AMG privind examenul de certificare, 21 iulie 2020

  • Postat in: 21-07-2020

Conform Ordinului Ministerului educației și cercetării nr. 4494/10 iunie 2020 privind organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale, vă informăm:

Modul de desfășurare și notare a examenului

1. Examenul de certificare a competențelor profesionale constă în susținerea ONLINE a proiectului de certificare.

2. Notele pentru porba practică și proba scrisă vor fi echivalate prin calculul mediei aritmetice a mediilor modulelor studiate în cei 3 ani de studii.

Condiții de desfășurare și examinare online

3. Pentru a putea susține în condiții optime acest examen, trebuie să vă asigurați că dețineți un echipament performant (prin achiziție sau împrumut): telefon, laptop, tabletă, computer, care să asigure imagine și sonor clare.

4. Trebuie să vă asigurați că dețineți o bună conexiune la internet. 

5. Pe devise-ul utilizat (telefon, laptop, tabletă, computer) trebuie să vă descărcați aplicația ZOOM. Dacă vom primi alte dispoziții privind platforma/aplicația de examen vă vom anunța în timp util. 

6. Pentru desfășurarea în condiții a examenului online, trebuie să asigurați plasarea echipamentului și a dumneavoastră într-o încăpere în care să nu fiți perturbați de diverși factori externi (copii, animale de companie, alți membrii ai familiei, prieteni, zgomote din exteriorul locuinței etc.).

7. Sunt interzise accesul și staționarea altor persoane în încăperea unde vă veți instala pe timpul desfășurării probei de examen.

8. În timpul desfășurării probei de examen, veți avea în față un scurt rezumat cu ideile principale ale lucrării. 

9. În timpul desfășurării probei de examen, este interzisă consultarea altor materiale de informative cum ar fi suporturi de curs, manuale, cărți de specialitate, materiale didactice auxiliare, indiferent de suportul acestora (electronic sau pe hârtie).

10. În timpul examinării, mâinile dumneavoastră vor sta, tot timpul, la vedere, iar în spatele dumneavoastră se recomandă a se amplasa o oglindă.

11. Organizarea desfășurării și programul examinării online revine școlii. Este obligatorie respectarea programului de desfășurare. Vă vom anunța, prin postare la avizierul electronic al școlii, în timp util programul de desfășurare a probei de examen.

Condiții de desfășurare și examinare ”face to face”

12. Elevii care nu pot îndeplini condițiile de examinare online, vor susține acest examen ”FAȚĂ ÎN FAȚĂ”, în următoarele condiții:

- solicitare și motivarea solicitării telefonic și electronic,

- respectarea tuturor condițiilor de acces în școală care au fost deja anunțate de către școală,

- adoptarea unor măsuri de protecție anticoronavirus suplimentare: echipament de protecție: halat, bonetă, botoși de unică folosință desigilate în fața reprezentantului școlii la intrarea în școală, mască facială, vizieră, măsurarea temperaturii corporale cu interzicerea accesului la o temperatură mai mare de 37,3 grade, declarație pe propria răspundere privind starea de sănătate, locul de muncă, existența sau nu a contactului cu persoane infectate etc.

- respectarea circuitelor trasate în școală

13. Elevii care vor susține examenul ”față în față” își vor prezenta lucrarea pe slide-uri, aceasta presupunând deținerea unui stick de memorie care să conțină prezentarea lucrării și o bună manevrare a echipamentelor (laptop, stick de memorie, videoproiector).

Transmiterea proiectelor de certificare

14. Proiectele de certificare se vor transmite școlii doar ELECTRONIC, în format pdf, la următoarea adresa de mail: proiectonline2020@scoalasanitara.ro

15. Nu se vor primi de către școală proiecte pe suport de hârtie.

16. Nu vor fi luate în considerație proiectele transmise în alt format.

17. Nu vor fi luate în considerație proiectele transmise pe altă adresă de mail a școlii.

18. Perioada de transmitere electronică a proiectelor de certificare este: 27-31 iulie 2020.

Înscrierea la examen

19. Înscrierile pentru examen se fac tot electronic, la adresa de mail menționată mai sus.

20. Transmiterea cererii de înscriere pe oricare altă adresă de mail a școlii, nu va fi luată în considerație.

21. Actele necesare pentru înscriere sunt cele asupra cărora ați fost anunțați anterior.

22. Actele pentru înscriere ce trebuie transmise electronic sunt: cererea de înscriere, declarațiile pe propria răspundere și dovada achitării taxei de examen.

23. Restul actelor necesare pentru înscrierea la examen există la nivelul școlii, la dosarul personal al fiecărui elev, școala asumându-și obligația de a le fotocopia, certifica conform cu originalul și a le pune în dosarul de examen.

24. Modelele cererii de înscriere și ale declarațiilor pe propria răspundere vor fi postate pe avizierul electronic al școlii.

25. Taxa de înscriere și participare la examen este stabilită de școală.

26. Informațiile privind cuantumul taxei de înscriere și participare la examen se vor da personal fiecărui elev, telefonic și nu public, pentru a nu intra sub incidența Legii concurenței.

27. Perioada de înscriere la examenul de certificare a competențelor profesionale este 03-07 august 2020.

Alte cerințe

28. Ora de începere a examenului, atât pentru cel susținut online, cât și pentru cel susținut ”face to face” va fi comunicată ulterior.

29. Ora de începere a examenului se va respecta cu strictețe, în caz contrar existând riscul de a pierde examenul prin neparticipare.

30. Orice încercare de a studia materiale informative în timpul examinării este considerată fraudă și atrage după sine eliminarea din examen.

31. Ținuta în timpul examinării este obligatorie; nu se admite ținuta de casă, dezordonată sau indecentă.

Sfaturi

 - Fiți încrezători în capacitatea voastră de a face față stresului!

- Respectați îndrumările pe care vi le-am dat la multiplele sesiuni online la care ați participat!

- Nu fiți emotivi! Emoțiile vă scad capacitatea de concentrare.

- Nu porniți de la ideea că ”ați uitat tot”! Este imposibil acest lucru. Nu puteți uita ceva la care ați lucrat atât de mult timp.


Toate cadrele didactice ale școlii sunt alături de dumneavoastră și ”vă țin pumnii”.


Vă dorim mult succes la examen și în viața profesională și personală

Conducerea școlii